Chậu Sơn Tròn D24

Chậu nhựa ABS
Hệ thống đế thông minh, ngăn cách phần chứa nước với đế trồng cây
Ống cấp nước và oxy, giúp cấp nước vào bể trữ nước và cấp oxy cho cây
Phao kiểm soát mực nước giúp kiểm soát lượng nước trong chậu
Lỗ thoát nước giúp nước chống rò rỉ hoặc điều hòa lượng nước trong chậu