Chậu Sơn Tròn D18.5

– Chất liệu nhựa ABS chắc chắn, độ bền cao
– Giữ nước cho cây từ 2 – 4 tuần/lần tưới
– Kết hợp được với nhiều loại cây